SUSTAINABLE EQUITY OPPORTUNITY (SEO)

Het Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund (verder aangeduid als: SEO) is een sub-fund van het Alpha High Performance Fund. Het portefeuille management van het fonds wordt uitgevoerd in de persoon van Arent Thijsen.

De strategie van het fonds bestaat uit een actief beheerde portefeuille van zowel long als short posities. De strategie staat ook toe om met een leverage van maximaal 100% te werken om de prestaties van aandelenindices te verslaan.

Het SEO fonds belegt in aandelen en aandelen ETF’s in ontwikkelde markten zoals, maar niet uitsluitend, Europa, de USA en Japan. Verder kan er ook worden belegt in aandelen uit opkomende markten.

STRATEGIE

Altaica SEO is altijd voor 100% van de NAV belegd in de zogenaamde Core Portefeuille. Een actief beheerde portefeuille van 30 tot 40 Blue Chip aandelen die een hoge ESG (Environment, Social responsibility & good Governace) score hebben. Deze selectie van individuele aandelen is gebaseerd op de expertise van een extern team van analisten met een lang en solide track record. Altaica investeert in deze selectie volgens et Equal Weight principe. Dit betekent dat in ieder aandeel een gelijk bedrag wordt geïnvesteerd.

ew

Voor de leverage maken we onder meer gebruik van ETF’s met een hoge ESG rating. Door het toevoegen van deze ETF’s kunnen we de spreiding van de portefeuille vergroten. Dit doen we door juist in dit deel te beleggen in landen als Japan en de Opkomende Markten. Verder kunnen we ook zeer specifieke sectoren zoals Clean Energy aan de portefeuille toevoegen. We kiezen voor het leverage deel van de portefeuille voor ETF’s om agile te kunnen opereren. De posities kunnen zeer snel worden opgebouwd dan wel afgebouwd tegen zeer lage kosten.

Het derde onderdeel van de strategie is de portefeuille hedge. Juist dit deel maakt van het fonds een Hedge fonds. Met een hedge dekken we het neerwaarts risico van de portefeuille geheel of gedeeltelijk af. Hiervoor gebruiken we de laatste wetenschappelijke inzichten en de meest geavanceerde momentum modellen. De instrumenten die we hiervoor gebruiken zijn derivaten op aandelen indices zoals opties, futures, warrants en turbo-achtige instrumenten.

 

Gebruik van leverage in beleggen betekent dat we geld lenen om aandelen te kopen. Het resultaat is dat we het door beleggers initieel geïnvesteerde bedrag vergroten. Deze hefboom vergroot het potentiele resultaat maar ook het risico.

Hoewel sommige sectoren hoge rendementen kunnen opleveren betekent dit niet dat we er automatisch in willen beleggen. In de portefeuille worden bedrijven die zich bezighouden met de productie en fabricage van controversiële wapens zoals; landmijnen, clusterbommen en nucleaire wapens maken (deze zijn te vinden in de “PAX – Worldwide Investments in Cluster Munitions; a shared responsibillity” 90), uitgesloten. Voor de invulling van de portefeuille hanteren we de “best in class” methodiek. Hiervoor baseren we ons op minimaal twee externe en onafhankelijke bronnen met een gedegen reputatie. De bedrijven die we zoeken bevinden zich op de ESG criteria minimaal bij de beste 50% en bij voorkeur in het eerste kwartiel.

Hiernaast zal de portefeuille worden aangevuld met bedrijven die een oplossing bieden voor specifieke milieu problematiek. Dit kunnen Small- en Midcap aandelen zijn die nog geen ESG rating krijgen van grote instituten en in hun rapportages op dit vlak ook nog achterblijven. Echter die baanbrekende nieuwe producten of diensten ontwikkelen of in de markt zetten op het gebied van milieu.

Altaica SELS maakt gebruik voor de samenstelling van de portefeuille van een factor beleggingsmodel. De factoren die we gebruiken zijn:

  • Momentum: deze factor geeft een indicatie of we een leverage moeten op- of afbouwen dan wel of we de portefeuille geheel of gedeeltelijk moeten afdekken. Op deze manier sturen we actief op de doelstelling om out-performance te realiseren.
  • Quality/ Sustainability: we willen beleggen in bedrijven en ETF’s met een hoge ESG score. Deze score is voor ons een indicatie van kwaliteit. Bedrijven met een hoge ESG score hebben namelijke een lager risico op claims vanuit milieu en sociale aspecten. Bedrijven die zich kenmerken door een hoge kwaliteit management die de lange termijn boven korte termijn winsten die schade toebrengen.
  • Size/Equal Weight: in ieder bedrijf investeren we initieel een gelijk bedrag. Op deze manier kan ieder aandeel maar een beperkt invloed hebben op het totale resultaat. Als na enige tijd door koersontwikkeling de weging van de diverse bedrijven verandert zullen we de portefeuille her-balanceren.

Bij het toepassen van deze strategie is het doel om een rendement te realiseren wat hoger is als dat van het lange termijn aandelen potentieel (rekening houdend met de kosten van het fonds mikken we op een netto rendement van +7% per jaar) in combinatie met een lager risico als dat van de aandelenmarkten gemeten in volatiliteit (volatility 12%). Wetenschappelijke studies hebben ons bewust gemaakt dat het resultaat van duurzame beleggingen lager kan uitpakken op de korte termijn maar dit op de langere termijn weer goedmaken. Met deze filosofie in gedachten willen we een alternatief bieden voor breed gespreide aandelen beleggingen en Long Short Equity fondsen. Hierbij onderscheiden we ons door:

  • Duurzaam beleggen, een aangename gedachte dat uw geld belegd is in bedrijven die een verantwoord beleid voeren en u deze bedrijven dus ondersteunt;
  • Rendement, we mikken op een langjarige out-performance van de reguliere aandelen indices;
  • Verantwoord, door het actief beheren van de leverage en de hedge kunnen we het risico beperken.

Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund (SEO) is de voortzetting van het Altaica EUR-Asia Emerging Fund.

Toegang & Kosten

Fonds Kosten
De jaarlijkse management fee van Altaica SEO is 1,5%, deze wordt maandelijks naar rato in rekening gebracht.

De performance fee is 15% en onderworpen aan het principe van high watermark. Dit betekent dat er enkel en performance fee in rekening kan worden gebracht bij een nieuw all time high voor het fonds.

De entree en exit fees bedragen 0,25% van het door u geïnvesteerde bedrag of van het bedrag van uw verkoop/onttrekking. Het minimum bedrag van een belegging is € 50.000, vervolgstoringen kunnen worden gedaan met een minimum van € 5.000.

Het fonds handelt eens per maand tegen de Net Asset Value.

Voor aanvullende informatie over de kosten verwijzen we u naar de pagina “Informatie”, hier kunt u het prospectus openen van het “Altaica Sustainable Equity Opportunity Fund (SEO)”, hierin kunt alle details van het Altaica SEO fund vinden.

Wenst u meer informatie?

Voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen.