Over ons

Altaica Tigris is de Latijnse/Wetenschappelijke naam voor de Siberische Tijger. Deze tijger is de inspiratiebron voor onze fondsen. We zoeken naar krachtige strategieën met een hoog rendementspotentieel. Hierbij zoeken we naar een zeer positieve verhouding tussen rendement en risico. We hanteren hierbij de filosofie van een roofdier. Het beste weergegeven met het gezegde: “Aanval is de beste verdediging!”. Onze onderneming heeft ook de ambitie om de tijger en zijn leefgebied te ondersteunen.

Selectie van de betere managers en handelssystemen

Elite Fund Management selecteert de betere managers en trading systemen om de fondsen te beheren. In de selectie en in het management van onze fondsen zoeken we naar in hoge mate op regels gebaseerde handelssystemen, ook wel trading algorythms genoemd. Met name strategieën die in lage mate gecorreleerd zijn met de aandelen en obligatiemarkten hebben onze aandacht. We investeren enkel in managers met bewezen kwaliteiten.

Veiligheid

De administratie, legal, custody en cash management van de Altaica fondsen zijn in handen van en onafhankelijke partij met een zeer degelijke reputatie, IQEQ. Meer informatie over deze onderneming kunt u vinden op: www.iqeq.com.

EFM heeft IQEQ benoemd als onafhankelijke custodian, ook wel Depositary genoemd. De Depositary heeft de supervisie over het cash management en bewaakt of alle restricties van de strategieën zoals deze zijn beschreven in het prospectus worden nageleefd. De Depositary is verantwoordelijk voor de bewaring van de effecten.

De uitvoering van de strategie in combinatie met het management is strikt gescheiden van de administratie en cash management. Deze scheiding is er om de veiligheid en de belangen van de investeerders in de fondsen te waarborgen.

EFM en IQEQ staan beiden onder toezicht van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). IQEQ en EFM hebben alle benodigde vergunningen en voldoen aan alle eisen die hieraan worden gesteld.

Wenst u meer informatie?

Voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen.