Over ons

Altaica Tigris is de Latijnse/Wetenschappelijke naam voor de Siberische Tijger. Deze tijger is de inspiratiebron voor onze fondsen. We zoeken naar krachtige strategieën met een hoog rendementspotentieel. Hierbij zoeken we naar een zeer positieve verhouding tussen rendement en risico. We hanteren hierbij de filosofie van een roofdier. Het beste weergegeven met het gezegde: “Aanval is de beste verdediging!”. Onze onderneming heeft ook de ambitie om de tijger en zijn leefgebied te ondersteunen.

Selectie van de betere managers en handelssystemen

Elite Fund Management selecteert de betere managers en trading systemen om de fondsen te beheren. In de selectie en in het management van onze fondsen zoeken we naar in hoge mate op regels gebaseerde handelssystemen, ook wel trading algorythms genoemd. Met name strategieën die in lage mate gecorreleerd zijn met de aandelen en obligatiemarkten hebben onze aandacht. We investeren enkel in managers met bewezen kwaliteiten.

Veiligheid

De administratie, legal, custody en cash management van de Altaica fondsen zijn in handen van en onafhankelijke partij met een zeer degelijke reputatie, IQEQ. Meer informatie over deze onderneming kunt u vinden op: www.iqeq.com.

EFM heeft IQEQ benoemd als onafhankelijke custodian, ook wel Depositary genoemd. De Depositary heeft de supervisie over het cash management en bewaakt of alle restricties van de strategieën zoals deze zijn beschreven in het prospectus worden nageleefd. De Depositary is verantwoordelijk voor de bewaring van de effecten.

De uitvoering van de strategie in combinatie met het management is strikt gescheiden van de administratie en cash management. Deze scheiding is er om de veiligheid en de belangen van de investeerders in de fondsen te waarborgen.

EFM en IQEQ staan beiden onder toezicht van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). IQEQ en EFM hebben alle benodigde vergunningen en voldoen aan alle eisen die hieraan worden gesteld.

Duurzaamheid

Elite Fund Management B.V neemt  ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. De fondsen worden niet gepromoot als duurzaam. Een uitzondering hierop vormt het Altaica Sustainable Equity Long Short fund, zie hiervoor de website van Altaica en de pre-contracturele informatie. De duurzaamheidsrisico’s worden wel geïntegreerd in het beleggingsproces. Het beleggingsbeleid van de fondsen is vooral gebaseerd op systemen die zijn ingesteld om bewegingen in de markt te herkennen en hierop te anticiperen. De handelssystemen zijn over het algemeen (semi) geautomatiseerd. Wij verwachten dat de invloed van de financiële effecten van duurzaamheidsrisico’s op fondsen beheerd door Elite, op het Altaica Sustainable Equity Long Short fonds na, beperkt is, omdat deze in de koersvorming tot uiting komen en worden meegenomen in de systematische benadering van de handelssystemen. Elite blijft van deze handelssystemen gebruik maken.

De verwachting is dat de effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van het Altaica Sustainable Equity Long Short fonds over het algemeen positief zullen uitpakken aangezien duurzaamheidscriteria het uitgangspunt vormen van het beleggingsbeleid.

Altaica maakt gebruik van algoritmes om beleggingen te selecteren. Het uiteindelijke selecteren van beleggingen en uitvoeren van transacties is discretionair. Altaica Sustainable Equity Long Short maakt gebruik van zowel de algoritmen als het discretionaire deel van het beleid, de ESG-criteria en impactfactoren zijn prominent aanwezig.

het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund baseert zijn selectie op duurzaamheidscriteria op externe bronnen van gerenommeerde partijen. In de selectie komen enkel bedrijven in aanmerking die op een schaal van 0 – 10 een 5 of hoger scoren op ieder van de drie ESG criteria (Environment, Social & Governance). Verder mogen de aandelen in onze portefeuille niet conflicteren met onze Impact Criteria. Hierin zetten we in op de volgende impactcriteria:
We sluiten uit:
• Tobacco, Alcohol & Gambling (terugdringen van verslavingen)
• Animal Testing (terugdringen van testen op dieren)
• High Water Usage
• Fossil Fuels (terudringen broeikasgassen)
• Hazardous Waste (terugdringen van gifstoffen in het milieu)
Zeer Belangrijk vinden we:
• Sustainable Product Lifecycle
• Clean Air
• Pure Water
Belangrijk vinden we:
• Ocean Life
• Fair Labor & Thriving Communities
• Ethical Leadership
• Racial Equality
• Land Health
Op dit moment is 82% van de portefeuille in lijn met onze impactcriteria, de overige 18% is niet in conflict met de criteria of er is onvoldoende data beschikbaar om dit te meten. Onvoldoende data komt voor bij Trackers en kleinere ondernemingen die weinig tot geen ESG data communiceren. Onze doelstelling is dat minimaal 70% in lijn is met onze impactcriteria. In de andere 30% is ruimte voor aandelen zonder ESG scores en Trackers/ETF’s die nog onvoldoende data ter beschikking stellen. In deze 30% onderzoeken we als Altaica SELS nadrukkelijk het duurzaamheidsprofiel van de ondernemingen en ETF’s. We willen in dit deel juist bedrijven die vanuit de aard van hun producten of diensten een positieve bijdrage leveren aan onze impact doelstellingen. Verder neemt het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund enkel Trackers/ETF’s op die een ESG of SRI label hebben.

Wenst u meer informatie?

Voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen.