Elite Fund Management

Elite Fund Management is een (AIFMD) vergunninghoudende beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (AIF). Alternatieve beleggingsfondsen zijn beleggingsfondsen die rendement genereren, onafhankelijk van het marktrendement en waarvan verwacht wordt dat onder deze alle marktomstandigheden positieve rendementen op de langere termijn kunnen genereren. Dat is mogelijk door speciaal ontwikkelde beleggingsmodellen waarbij ook zogeheten shortposities, al dan niet met derivaten, kunnen worden genomen. Het kantoor wordt gehouden in Rotterdam.

Alpha High Performance-fondsen, marktonafhankelijke fondsen

Het Alpha High Performance Fund en de daaronder vallende subfondsen zijn gericht op het behalen van resultaten onafhankelijk van bewegingen van ‘de beurs’. Dit betekent dat de resultaten van de subfondsen niet gemeten worden op basis van een relatieve prestatie maar op basis van een absolute prestatie.

Relatieve prestaties: nee
Een voorbeeld ter verduidelijking voor het begrip relatieve prestatie: Bij het meten van een relatieve prestatie wordt een meetpunt gekozen, bijvoorbeeld de AEX. Vervolgens wordt het resultaat van een fonds vergeleken met dat van de AEX. Is de AEX met 20% gedaald en het fonds met 15%, dan is er sprake van een ‘prima’ performance ten opzichte van de graadmeter. U bent echter nog steeds een deel van uw geld kwijt.

Absolute resultaten: ja
Wanneer, zoals bij het Alpha High Performance Fund, een absolute graadmeter wordt gekozen van bijvoorbeeld een rendement van 8% op jaarbasis, wordt het doel opeens duidelijk: geld verdienen onder alle marktomstandigheden. De portfoliomanagers van de subfondsen zijn daarom alleen druk met het halen van absolute resultaten. Zo dragen zij bij aan een goed rendement van uw portefeuille.

Verschillende portfoliomanagers
Het Alpha High Performance Fund bestaat uit een zestal subfondsen. Elk subfonds heeft zijn eigen fondsbeheerder, ook wel portfoliomanager genoemd. Deze portfoliomanagers worden door Elite Fund Management geselecteerd op basis van hun kennis, ervaring en prestaties op hun specifieke kennisgebied. Elite Fund Management zorgt als beheerder van het Alpha High Performance Fund met de subfondsen voor een goede spreiding over verschillende interessante mogelijkheden binnen deze categorie van alternatieve beleggingen.

Subfondsen

De volgende subfondsen zijn op dit moment beschikbaar onder de Altaica naam:

  • Altaica Alpha Strategies Fund
  • Altaica Sustainable Equity Long Short Fund
  • De overige fondsen kunt u vinden op de website: www.alphafondsen.nl

Jaarverslag beheerder

Jaarverslag 2020 Elite Fund Management

Beloningsbeleid beheerder

Beloningsbeleid 2021

Beleid Belangenconflicten

Beleid Belangenconflicten Elite Fund Management 2021

Vergunning beheerder

Brief AFM verlening AIFMD-vergunning (7_8_2014)

KVK-uitreksel beheerder

EFM uittreksel_handelsregister_14635575

Wenst u meer informatie?

Voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen.