December 2016: Altaica EUR-Asia Emerging Fund: +2.34%

In de verschillende markten zagen we extreem verschillende koersuitslagen. Zo lieten China en India serieuze dalingen zien maar waren Rusland en Pakistan in euforische stemming. Per saldo wist Altaica Eur-Asia winst van 2,3% te realiseren. Hiermee sluiten we een uitdagend jaar af met een kleine plus. Turkije wist in december de negatieve trend te keren en ons belang steeg bijna 3% in waarde. Het land blijft erg instabiel en keert zich meer en meer af van het westen. Tegelijkertijd zoekt en vindt het toenadering tot landen als Rusland en China. Politieke onrust en aanslagen blijven het land in zijn greep houden. We zagen dit helaas ook in de bloedige aanslag tijdens de jaarwisseling.

Rusland was de smaakmaker in de portefeuille. Per saldo stegen onze investeringen in deze markt met ruim 11%. De combinatie van stijgende grondstofprijzen en de belofte van een warmere relatie met de VS werkt positief uit. Voor 2017 verwachten wij nog meer van Rusland. India weet zich nog steeds niet te herpakken, de markten blijven geleidelijk verder weg zakken. Het beleid van India wat in de voorgaande jaren veel goeds heeft gebracht en door de financiƫle markten werd bejubeld is in 2016 een verkeerde weg ingeslagen. De schade voor de economie en beleggers is aanzienlijk. We hopen dat het de regering wakker schudt om weer de juiste maatregelen te nemen om de economie weer te versterken waardoor ook de beurzen weer een positieve trend kunnen inslaan. We zijn blij dat we ons belang in India sterk gereduceerd hadden.

China had een zwakkere maand en verloor ruim 4%. De zorgen over de kredietverlening blijven het vertrouwen in de Chinese economie ondermijnen. Het is de vraag of alle verstrekte kredieten en de bijbehorende zekerheden juist zijn gewaardeerd, hiermee is het ook sterk de vraag in hoever de kredieten kunnen worden terugbetaald. Verder baart ook de houding van Trump ten aanzien van China zorgen. Waar hij de banden met Rusland wil aanhalen zien we hem juist sterke positie nemen tegen China. De stijgende grondstofprijzen zijn ook geen plus voor een economie die netto importeur is van metalen en energie. De positie van China in onze portefeuille hebben we eveneens afgebouwd.

De tweede smaakmaker blijft Pakistan. Dit land was de topper in de portefeuille met een stijging van 14% in december. Ons belang in Oost-Europa hebben we met verlies ook verkocht, deze regio verzwakte te snel om de positie te kunnen handhaven.